Okur Kitaplığı Kitap Listesi

Emin Azeri - Ardahan ve Yöresi İlginç Olaylar / Deneme
31 Mayıs Cuma 2019, 392 sayfa

İbni Haldun’un “Coğrafya Kaderdir!” sözünü en çok duyumsadığımız anlar belki de kendi yaşadığımız coğrafyada geçen hikâyeleri duyduğumuz veya okuduğumuz anlardır. Yazar, uzun yıllara dayanan yaşam ve tecrübesiyle farklı bakış açılarıyla okura ilginç olaylar anlatıyor.

“Doğu Anadolu Bölgesinde ve dolayısıyla Ardahan ve yöresindeki iklim şartları, diğer bölgelerimizdeki iklim şartlarından çok daha farklıdır. Tabii ki bu Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan insanlarımızın yaşam şartları ve üretim biçimleri, diğer bölgelerde yaşayan insanlarımızın yaşam şartları ve üretim biçimleri arasında az veya çok farklılıklar olacaktır. Nitekim bu farklılıkları, “İlginç” olarak nitelendirdiğimiz olaylarımızda da görmek mümkündür.”


57,50 TL (KDV muafiyetli)
Osman Nur - Gerçek İslam İnanç Rehberi /
27 Şubat Perşembe 2020, 512 sayfa

Böyle insanlar kendilerinin yolunu doğru ve güzel bulmaktadırlar. Bunlar Müslümanın inancını iptal edeceği için çok tehlikelidir. Ülkemizde yaygın şekilde doğru kabul edilen bazı ideolojik yaklaşımlar, peygamberimizi dinden soyutlamak, Fetöcülük vb. görüşler hep gerçek İslam akaidi ile birçok yönden çelişmektedir.
Bu kitap, gerçek İslam inancını, bütün yönleriyle ayet ve hadislerin ışığında tespit etmektedir. İslam düşmanları Müslümanların kafasını karıştırmak veya inançlarını sarsmak için çeşitli konuları dile getirerek meseleleri ters yüz edip sunmaktadırlar. Bilgisi az olan ya da hiç olmayan insanların da inançları sarsılmaktadır. Bunlar hadisler, kadın hakları, şeriat yasaları, mezhepler, şefaat, Yahudi ve Hristiyanların durumu, kader, siyaset, cihat vb. konulardır.
Gerçek İslam inancına sahip olanlar mutlaka cennete girecektir. Peygamberimiz, “Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72’si cehennemde biri kurtulacak.” demiştir. O kurtulacak olanı da “ehlisünnet vel cemaat” olarak açıklamıştır. Tirmizi. İbni Mâce”. Onun için ehlisünnet mezhebini iyi öğrenip itikadımızı düzeltmemiz gerekmektedir. Yanlış inançta olanlar da bu kitabı okuyarak gerçek İslam inancına kavuşabilirler.
Gerçek İslam inancını bizler ehlisünnet âlimlerinin öncülüğünde kabul ettik. Ehlisünnet görüşünün dışındaki görüşlerin hepsi yanlıştır. Ehlisünnet âlimleri bir fetva veya bir inanç kaidesine karar verirken şu bilgilerle donanmış durumdadırlar:
Ehlisünnet âlimleri, hangi ayetin önce hangisinin sonra geldiğini, ayetlerin nüzul sebebini, hangi hadisin önce hangisinin sonra, hangi olay üzere söylendiğini de çok iyi bilirlerdi. Ayet ve hadislerin neshedilip edilmediğini, neshedilen ayet ve hadisleri, onların yerine geçen ayet ve hadisleri iyi bilirlerdi. Ayrıca ayet ve hadislerin hangilerinin emir, hangilerinin ruhsat veya hangilerinin tavsiye niteliğinde olduğunu da bilir ve ona göre fetvalarını verirlerdi. Yine ayetleri peygamberimizin nasıl anlayıp izah ettiğini, sahabenin ayetleri ve hadisleri nasıl anlayıp izah ettiklerini, icma edilen konuları, cumhuru ulemanın görüşlerini ve kıyası da çok iyi biliyorlardı. Ehlisünnete karşı fikir beyan edenlerin bu tertipten haberleri bile yoktur, en azından bunlara dikkat etmemektedirler. Onun için ehlisünnetin yolunu takip edenlerin kurtulmaları çok büyük ihtimaldir.


91 TL (KDV muafiyetli)
İlhan Akın - Santa Barbara & Nikomedia / Roman
07 Şubat Cuma 2020, 272 sayfa

“Bedel ödemeden zafer kazanılmazdı.”
Zafer fermanını kendisi göremeyecekti lakin yolunu açtığı “Özgürlük Mücadelesi” sonsuza kadar sürecekti.
Sırtında açılan yaralar ise umurunda değildi.
Santa Barbara’ydı ismi.
O, “Doğu” ile Batı”yı “sevgi” yolunda birleştirdi.
Nikomedia’nın en güzel ve en soylu kızlarından biri…
Kieroslu Aldonis’in gönülden sevdiği…


41 TL (KDV muafiyetli)
Mehmed Selman - Kur’an’da Emir ve Yasaklar /
01 Şubat Pazartesi 2021, sayfa

Bu emirler ve yasakları Türkçe bilen 300 milyon nüfus okusun, öğrensin, amel etsin. Hedef kitlemiz, ‘Ben Müslümanım’ diyen ve Türkçe bilenlerdir. Temennimiz, milyonların istifâde etmesidir.
Bir mum yakabilmek ve duâ alabilmek umuduyla…


19 (Kdv'den muaf)
İlhan Akın - Adalet Savaşçısı / Roman
06 Mayıs Perşembe 2021, 256 sayfa

Adaleti inancına sancak yapan Halife Ömer bin Abdülazîz’in hayatını konu alan bu roman okuru farklı bir yolculuğa çıkarıyor.

İlhamını insanlık tarihi kadar eski ‘adalet’ kavramından ve gerçekliği yüzyıllar boyu dillere ve zihinlere işlenen tarihsel olgudan alan yazar, kurgusal akıcılığı bir imkân olarak okura
sunuyor.39,00 (KDV'den muaf)