Karani Bedir


1967 yılında Erzurum’un Narman ilçesinde doğdu. İlkokuldan sonra İstanbul’a geldi. Hafızlığını, Ortaokul ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne başladı. 1992 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı ve 1995 yılında buradan mezun oldu. Aynı yıl Kırıkkale’de öğretmenliğe başladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Temel İslam Bilimleri Kelam Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı ve bu öğrenimini 1998 yılında “İstanbul Çevresinde Hurafe” isimli teziyle tamamladı. 2005 yılında Milli Eğitimi Bakanlığı bünyesinde Eğitim Yöneticiliği yapmaya başladı. Daha sonra 2012-2013 yılları arasında İstanbul Sabahaddin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nde ikinci yüksek lisansını tamamladı. Halen İstanbul’da Eğitim Yöneticiliği yapmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Çalışmaları:

İstanbul Çevresinde Hurafe Üzerine Alan Araştırması (tez 1998); Hurafelere Karşı Eğitim ve Bilim (inceleme-araştırma 5. baskı 2017); Yolumuzu Aydınlatarak İz Bırakanlar  (inceleme-araştırma 2017); Eğitim Kurumlarında Personel Motivasyonunun Devamlılığının Sağlanması (proje çalışması 2017)

Eğitimcilerin Mesleki Verimliliğini Artırma Yolları (inceleme-araştırma 2017).

 


E-Mail :

Web :

Yazara ait kitaplar Yolumuzu Aydınlatarak İz Bırakanlar
Yazar ile ilgili haberler