Adnan Yılmaz


1954 yılında Sivas İli Gürün İlçesi’nde doğdu.

 

Gürün Cumhuriyet İlkokulu ve Gürün Ortaokulu’nda ilköğrenimini tamamladı.

 

Gürün Lisesi’nin ilk mezunlarından olup ideali olan Kaymakamlık mesleğine girebilmek için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

 

1977 yılında lisans eğitimini iyi derece ile bitirip mezun olacağı sırada girdiği Medeni Hukuk “Bakalorya” imtihanında pekiyi derece alan üç kişiden bir olması münasebetiyle Medeni Usül Kürsüsü Başkanı Sayın Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY tarafından asistanlık teklifi aldı ancak ideali olan Kaymakamlık mesleğini düşündüğü için bu teklife teşekkür etmekle yetindi.

 

05.12.1977-13.06.1978 tarihleri arasında Çalışma Bakanlığı İş Müfettiş Yardımcılığı görevini yerine getirdi.

14.06.1978-05.11.1980 tarihleri arasında ilk defa girdiği kaymakamlık sınavında başarılı olup ideali olan Mülki İdare Amirliği’ne, Amasya Valiliği Kaymakam Adayı olarak intisap etti.

 

21.11.1980-28.07.1981 yılları arasında ise Giresun-Şebinkarahisar Kaymakamlığı görevini yerine getirdi.

 

17.08.1981-30.11.1982 tarihleri arasında Yedek Subay olarak Sakarya-Karasu Askerlik Şube Başkan Vekili olarak askerliğini tamamladı.

14.02.1983-02.09.1984 de Yozgat-Boğazlıyan Kaymakamlığı ve Yozgat-Boğazlıyan Belediye Başkanlığı yaptı (Mansup).

17.09.1984-02.10.1986 Van-Gürpınar Kaymakamlığı ve Van Vali Yardımcısı Vekilliği görevinde bulundu.

 

17.10.1986-17.08.1989 Mardin-Nusaybin Kaymakamlığı  yaptı.

31.08.1989-05.10.1989 Ordu-Perşembe Kaymakamlığı yaptı.

20.10.1989-23.09.1990 Teftiş Kurulu Başkanlığı, Mülkiye Müfettişliği görevinde bulundu.

 

20.09.1990-08.08.2002 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevini yürüttü.

 

Başbakanlık Devlet Lisan Okulunda İngilizce yabancı dil eğitimi aldı (1997-9 Ay).

 

“Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili Yasal Düzenlemeler Bu Kuruluşların Örgütlenme ve Faaliyetleri Hükümetle İlişkileri Mevzuatımızda Yapılması Gereken Değişiklikler” konusunda inceleme ve araştırma görevinde bulundu (2000- 6 ay - Londra –İngiltere).

 

12.10.2006- 23.01.2007 Strateji Geliştirme Başkan Vekilliği görevinde bulundu.


“Ulusal Kalkınma Planı Doğrultusunda Ekonomik ve Sosyal Uyum Önlemlerinin Uygulanması için Merkezi, Bölgesel ve Yerel Düzeyde Kapasitenin Geliştirilerek Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın Desteklenmesi Projesi”ne İçişleri Bakanlığı’nı temsilen katkıda bulundu(2007- Almanya Federal Cumhuriyeti).

 

24.01.2007-01.08.2012 Strateji Geliştirme Başkanı oldu.


“Kamuda İnovasyon Yönetim Sistemi ve Tekniklerinin Geliştirilmesi” çalışmasında İçişleri Bakanlığını temsilen görev yaptı (2009-İngiltere).


İçişleri Bakanlığı’nın “İçişleri Dergisi” Yayın Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.


“Türk İdare Dergisi”nde (Hakemli) Yayın Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.


İçişleri Bakanlığı Etik Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.


“Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı” çerçevesinde Strateji Geliştirme Başkanı olarak İçişleri Bakanlığı’nı temsil etti.

 

17.08.2012-18.08.2013 yılları arasında ise Düzce Valiliği yaptı.

 

Halen İçişleri Bakanlığı’nda Merkez Valisi olarak görevini sürdürmekte ve mensubu olmaktan şeref duyduğu Mülki İdare Amirliği hizmetinde 41. yılını idrak etmekte.

 

Yozgat Boğazlıyan ve Düzce Çilimli İlçesi Belediye Meclisleri tarafından kendisine “Fahri Hemşehrilik Beraati” verildi.

 

Amasya Kaymakam Adaylığı görevinde Amasya Valisi tarafından, Şebinkarahisar Kaymakamlığı görevinde iken “Okuma Yazma Seferberliği”ndeki performansından dolayı Milli Eğitim Bakanı tarafından, Nusaybin Kaymakamlığı görevinde iken başarılı hizmetinden dolayı OHAL Bölge Valisi talebi üzerine İçişleri Bakanı tarafından görev süresi bir yıl daha uzatılarak toplamda üç yıl emrinde görev yaptığı her iki Mardin Valisi tarafından, Mülkiye Başmüfettişliği görevinde ve Strateji Geliştirme Başkanı görevinde iken ise İçişleri Bakanı tarafından takdirname ile ödüllendirildi.

 

Malatya-Darende’den evli olan Adnan YILMAZ, 3evlat babası ve 3 torun dedesidir.

 


E-Mail :

Web :

Yazara ait kitaplar Selam Sana Asım'ın Nesli
Yazar ile ilgili haberler