Ahmed Ali İslamoğlu

Ahmed Ali İslamoğlu

Daha henüz doğduğunda 'Ahmed Ali' ismi ile müsemmâ olunmuş, ancak daha sonra nüfusa kayıtta, Ahmed Lütfi İslâmoğlu olarak yazdırılmıştır. İki buçuk yaşında Anneciğinden ayrılışından, yakın zamâna kadar, Dedeciği, Seyyid Ahmed İslâmoğlu Hoca Efendinin manzarasında /himâyesinde yetişmiştir. Dedeciği, Medîne-i Münevverede, Mescid-i Nebevî'de, - 'Allâhın izniyle, âilemizin ilmî ve mânevî vârisi Ahmed Lütfi..' buyurmuşlardır. Her ne kadar lâyık olamasa da, hayâtında, Sallâllâhu aleyhi ve Sellem Efendimizin müseccel bir âşığı ve Sünnet-i Seniyyenin müşahhas bir timsâli olan Dedeciğinin yeri ayrıdır. Hayatta en güzîde /değerli varlık ise Anneciğidir. Anneciğinden ayrı bir hayat yaşamıştır ancak, Anneciğinin, bir arı gayret ve aşkı ile rûhunu dolduran /doyuran duâları hürmetine ayaktadır. Allâhın izniyle, her ne lutfa mazhar kılınacaksa da, Hatîce Gülistan Anneciğinin, hazîne değerinde duâ ve gözyaşları hürmetine olacaktır. Hat Sanatını ise, Hattat Süleyman Berk Bey'den meşketmiştir. Elhamdülillâh; Şükrü'nden âciz bulunduğu nimetlerden en mühimi ise; Hâcegândan, Hâce Abdurrahîm Reyhân Hazretlerinin Halîfe-i Ferîdesi Hâce Nusreddin Muhammed Ali Efendi'nin kapısının bendesidir.

Yazara ait herhangi bir haber bulunamadı.